SKALNA VODA

 
 

 

 

 


Sledilni testi kraških voda - barvanje

Smer, hitrost in vodno zaledje kraških podzemnih voda strokovnjaki določajo s sledilnimi poskusi - barvanjem. Pri poskusu so najizdatnejše priprave - izdelati je potrebno številne predhodne študije (geološke, reliefne, jamarske, padavinske...) in načrtovanje pogostosti in trajanje vzorčenja, kontrolne in ciljne točke itd.


 


Podzemno pretakanje vode

Dobra prepustnost krasa omogoča hitro pretočitev vode v podzemlje, kjer se voda zelo hitro pretaka na velikih razdaljah in po običajno nepoznanih poteh.
Za celoten sistem podzemnega pretakanja vode na krasu so pomembni kraški požiralniki - ponori in ponikve, v katere izginjajo ponikalnice z zemljinega površja ter kraški izviri - obrhi.

 

 

 
 

 

Ranljivost in občutljivost krasa

Zaradi svoje posebne zgradbe je kras izjemno ranljiv na posledice različnih človekovih dejavnosti. V Sloveniji se skoraj polovica prebivalcev oskrbuje s pitno vodo iz kraških vodonosnikov. Kljub pomembnosti kraških vodnih virov pa njihovo varovanje pogosto ni ustrezno zagotovljeno. Postopki varovanja voda so zakonsko predpisani, vendar posebnosti pretakanja vode v krasu niso zadovoljivo upoštevane. Tudi izvajanje predpisanih ukrepov v praksi je pomanjkljivo.