POMEN VODA

 
 

 

 

 

 

 

 


 


Morje

 • vpliv na podnebje
 • vir hrane - ribištvo (svetovni ribolov je izčrpal morja in ga omejujejo s številnimi predpisi; velike so možnosti uporabe alg in planktona v prehrani in kmetijstvu)
 • vir kisika (morske rastline pridelajo dvakrat več kisika kot kopenske)
 • morje je tekoči rudnik sodobnega sveta (iz morske vode pridobivajo morsko sol, magnezij in brom. Tehnika omogoča črpanje nafte in zemeljskega plina iz vedno večjih globin morskega dna. Pridobivajo še mangan, nikelj, baker, železo idr. rudnine)
 • plovne poti (tovorni promet po morju je najcenejša plovna pot zaradi ogromnih količin prepeljanega tovora, potniški promet pa je tesnopovezan s turizmom)

Jezera

 • vodni zbiralniki (hidroenergija, zadrževalniki visokih voda, vode za namakanje)
 • prometne poti (Velika jezera v Severni Ameriki in Reka sv. Lovrenca so plovni 2700 km v notranjost celine)

Tekoče vode

 • vir sladke vode
 • namakanje
 • vir hidroenergije (dravske, savske in soške hidroelektrarne)
 • turizem (športni ribolov, adrenalinski športi, kopanje)
 • ribolov
 • prometne poti (veliko rek sopovezali s kanali in omogočili razširjene plovne poti, npr. kanal Ren - Majna - Donava, Volga: rečna plovna pot povezuje Kaspijsko, Azovsko in Baltiško morje idr.)

Podzemne vode

 • pitna voda v vodonosnikih
 • turizem (kraške vode)
 • življenjski prostor živalim in rastlinam

 

 

 

Problem onesnaženosti in varstvo voda.