PODTALNICA - ZALOGE PITNE VODE

 
 

 

 

 

 

 

 


 


Podtalnica se nahaja v nesprijetih usedlinah. Območja podtalnic so zaloge pitne vode.

Največja območja podtalnice v Sloveniji so pod območji, kjer so pogoji za intenzivno kmetovanje najboljši. Veliki onesnaževalci so tudi industrija, promet in neurejena odlagališča odpadkov ter neurejena kanalizacija. V Sloveniji smo v zadnjem času vodne vire nesmotrno rabili in premalo pozornosti namenjali onesnaževanju. Tako na nekaterih območjih že danes v primeru suše primanjkuje kakovostne pitne vode.


V Celju naravno vodo črpamo v največji meri iz izvirov v Vitanju (180 l/s) in iz vrtine Toplica na Frankolovem (85 l/s), preostalo potrebno količino pitne vode pa načrpamo v 7 vodnjakih iz podtalnice v Medlogu. Poleg navedenih vodnih virov je z vodovodnim sistemom povezano tudi nekaj manjših vodnih virov (Gabrovka, Bojanski graben in vrtina Laška vas).