PODTALNICA - ZALOGE PITNE VODE

 
 

 

 

 

 

črpanje podtalnice

območja podtalnic v Sloveniji

 


 


Podtalnica se nahaja v nesprijetih usedlinah. Območja podtalnic so zaloge pitne vode.

Največja območja podtalnice v Sloveniji so pod območji, kjer so pogoji za intenzivno kmetovanje najboljši. Veliki onesnaževalci so tudi industrija, promet in neurejena odlagališča odpadkov ter neurejena kanalizacija. V Sloveniji smo v zadnjem času vodne vire nesmotrno rabili in premalo pozornosti namenjali onesnaževanju. Tako na nekaterih območjih že danes v primeru suše primanjkuje kakovostne pitne vode.