NASTANEK OCEANOV

 
 

 

 

 

Kotanja Atlantskega oceana je nastala z razmikanjem tektonskih plošč.


 

Zemljino površje ni ravno in vse reliefne depresije ("luknje") je v daljni preteklosti zalila voda. Nastala so slana in topla pramorja.

Zemeljsko površje je sestavljeno iz tektonskih plošč. Ker se magma v notranjosti Zemlje premika, se premikajo tudi tektonske plošče za nekaj centimetrov na leto. Plošče se lahko podrivajo en pod drugo, razmikajo ali drsijo ena mimo druge. Tako so se v več milijonih letih premikali celi kontinenti, se razlamljali, spreminjali obliko, razmikala so se morska dna itd. Voda na Zemlji se je pri tem prerazporejala in zalivala reliefne depresije.