HIDROGEOGRAFIJA

NASTANEK OCEANOV

 
 

 

 


 Zemljino površje ravno in v vse reliefne depresije ("luknje") je v daljni preteklosti zalila voda. Nastala so slana in topla pramorja.

Zemeljsko površje je sestavljeno iz tektonskih plošč. Ker se magma v notranjosti Zemlje premika, se premikajo tudi tektonske plošče za nekaj centimetrov na leto. Plošče se lahko podrivajo en pod drugo, razmikajo ali drsijo ena mimo druge. Tako so se v več milijonih letih premikali celi kontinenti, se razlamljali, spreminjali obliko, razmikala so se morska dna itd. Voda na Zemlji se je pri tem prerazporejala in zalivala reliefne depresije.

Kotanja Atlantskega oceana je nastala z razmikanjem tektonskih plošč.