N A L O G E - tekoče vode

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaj znaš?

  1. S primeri uspešno razložiš pojme porečje, povodje in razvodnica.
  2. Veš, kaj je rečni režim in poznaš dejavnike različnega vodostaja.
  3. Znaš pojasniti, zakaj je vodnatost Soče v zgornjem toku (Julijske Alpe) manjša kot pri njenem izlivu (Jadransko morje), čeprav pade v Alpah več padavin?
  4. Poznaš vzroke največjih poplav v Sloveniji.

 


Naloge

  1. Natisni nemo karto Slovenije | tukaj | in poimenuj vrisane reke!
  2. *Zahtevnejše terensko delo "Proučevanje vodotoka" |tukaj |