HIDROGEOGRAFIJA - PODZEMELJSKE VODE

N A L O G E

 
 

 


 

 


 

Kaj znaš?

  1. Ob zemljevidu znaš opisati porečje Ljubljanice od izvirov do izliva.
  2. Znaš pojasniti, zakaj so pomembna območja podtalnice v Sloveniji.
  3. Veš, kaj vse ogroža podtalnico danes.

Naloge

  1. Na spletu poišči konkretne podatke in pojasni najmanj pet ukrepov, s katerimi lahko bistveno zmanjšamo porabo pitne vode.
  2. Oglej si skico na levi strani in razmisli, kako bi lahko umetno dvignili nivo podtalnice! Razmisli, kaj bi s tem pridobili?