N A L O G E - morja in oceani

 
 

 


 

Kaj znaš?

  1. Veš, kako so nastali oceani in morja.
  2. Ločiš morje od jezera.
  3. Znaš pojasniti, zakaj je morje slano.
  4. Na zemljevidu znaš pokazati morske ožine: Beringov preliv, Panamski prekop, Magellanov preliv, Gibraltarska vrata, Messinsko ožino, Sueški prekop, Dardanele, Bospor, Bab elMandeb, Hormuška vrata, Torresov preliv, Bassov preliv in Cookov preliv.
  5. Znaš našteti in pojasniti vzroke premikanj in lastnosti morske vode.

 


Naloge

  1. Po površini in globini primerjaj vse tri oceane ter v atlasu poišči najgloblje točke v posameznih oceanih.
  2. Na zemljevidu poišči Sueški in Panamski prekop ter sklepaj o njuni vlogi v svetovnih prometnih poteh.
  3. V literaturi in na svetovnem spletu poišči čim več podatkov o vplivu Zalivskega toka na podnebje!