Mrtvo morje


leži na meji med Izraelom in Jordanijo, na stiku Afriške in Azijske tektonske plošče. Jezero je svetovno znano zaradi dveh značilnosti:

Mrtvo morje leži v depresiji in nima naravnega izhoda. je 9-krat bolj slano kot Jadransko morje, zato so v njem edina živa bitja nekatere vrste bakterij in - turisti. Je priljubljen cilj turističnih potovanj. Iz jezera pridobivajo tudi sol, zdravilno blato in druge mineralne snovi.

 

 

Telesa, ki imajo manjšo gostoto kot voda, plavajo.

 

Stožci izločene soli v jezeru

 

 

 

 

 

 

Glavni dotok v jezero zagotavlja reka Jordan. Velike količine vode iz Jordana porabijo za industrijsko proizvodnjo in namakanje. Jezero zaradi razmikanja tektonskih plošč počasi tone. Zaradi vsega naštetega se gladina jezera znižuje - 1 m/leto. Drzni načrti za rešitev Mrtvega morja predvidevajo prečrpavanje vode iz Rdečega morja v jezero.