LASTNOSTI MORSKE VODE

 
 

 

 

 

 

Mrtvo morje, ki leži v Jordaniji, na Zahodnem bregu in v Izraelu, je svetovno znano zaradi dveh značilnosti - prva je gladina morja (v resnici je jezero, le reče se mu morje), ki leži kar 422 metrov pod morsko gladino, druga pa izjemna slanost (kar 33,7 odstotka, s čimer se uvršča med najbolj slane vode sveta)... Več >


 

Lastnosti morske vode:

Temperatura je odvisna od sončnega obsevanja, ogretosti obal in velikosti vodnih površin. Površinski sloj se segreva in ohlaja neposredno od energije Sonca, globinski sloji pa le z navpičnim kroženjem vodnih gmot. Temperature z globino padajo. Voda je zelo slab prevodnik. 

Slanost je odvisna od temperature (izhlapevanje), dotoka sladke vode in količine padavin. Visoke temperature in suh zrak povečujejo izhlapevanje in tudi slanost. Nizke temperature, obilne padavine, taljenje ledu in izlivi sladkovodnih rek slanost zmanjšujejo. V morski vodi so raztopljeni skoraj vsi kemijski elementi. Največ (78 %) je natrija in klora, ki tvorita kuhinjsko sol (natrijev klorid, NaCl). Vsebnost raztopljenih soli v vodi izražamo v promilih (‰).

Slanost morja v Tržaškem zalivu znaša npr. 38 promilov (v 1 kg morske vode je raztopljenih 38 g soli oz. iz 1 m3 morske vode pridobimo 38 kg soli), Rdečega morja 40 ‰, Finskega zaliva 1 ‰, Kaspijskega jezera 13 ‰ in Mrtvega morja 270 ‰.

Prozornost je odvisna od mnogih bioloških in kemičnih značilnosti morja, vremena in temperature, količine planktona v vodi ipd. Topla in slana morja so bolj prozorna.

 

 
   

Zakaj je morje slano?

Katerakoli voda, celo deževnica, vsebuje nizek delež soli in mineralnih snovi, vendar je človeški okus ne zazna v primerjavi z drugimi slanimi tekočinami. Prvi "pra" dež je Z Zemljine površine spral ogromne količine mineralnih snovi in soli. Reke že več sto milijonov let s sabo odnašajo mineralne snovi, ki se kopičijo v morju. Nekaj soli dospe v morje tudi zaradi delovanja podvodnih vulkanov. Če bi vso sol v morjih odstranili in razporedili enakomerno po Zemljini površini, bi v višino merila približno kot 40-nadstropna stavba. Morska voda je 220-krat bolj slana od vode v sladkovodnih jezerih.

 

Zakaj je morje modro?