MORJA IN VODOVJE NA KOPNEM

 

| NAVODILA | KAZALO | LITERATURA | AVTOR |  
 
 
 

 

 
 

HIDROGEOGRAFIJA

Voda je primarna in najpomembnejša prvina za življenje. Poleg tega je pomemben geomorfološki preoblikovalec in medij, ki omogoča in povezuje naravne in družbene dejavnike pokrajine v celoto. Hidrogeografija je veda o prostorski razmestitvi in vplivu vode na geografsko okolje. Ukvarja se z lastnostmi, gibanjem in učinki vodovja. Voda na Zemlji se nahaja v treh agregatnih stanjih Več >

 

MORJA IN OCEANI

Na Zemlji je 71% vodnih povšin in tretjina kopnega sveta. Večino vodnih površin zajemajo morja in oceani. Morska voda ima posebne lastnosti. Ogromne vodne površine se premikajo v obliki valovanja, morskih tokov in bibavice.

 

VODE NA KOPNEM

Voda se na kopnem nahaja v jezerih, prosto teče v rekah, se premika v podzemlju ali preobražena "lebdi" v ledenikih. Vsako izmed območij voda ima svoje značilnosti in zakonitosti.

 

POMEN VODA IN SKRB ZA NJIHOVO OHRANJANJE

Pomen voda je nenadomestljiv v našem bivanju na tem planetu. Skrb za ohranjanje čistih in funkcionalnih voda in vodnih virov mora postati osrednja skrb nas vseh.

 

 

  vode - ARSO (podatki, aktualno, besedila)

 

 


 
PREBERI