HIDROGEOGRAFIJA
| NAVODILA | KAZALO | NALOGE | LITERATURA| <<<< |
 
 
 
 

 
 
JEZERA - nastanek in pomen

so globeli na kopnem, zapolnjene s stoječo vodo, ki nimajo neposrednega stika z morjem. Jezera so različnega nastanka, različnih oblik in velikosti. Neprestano se spreminjajo (zasipavanje, izhlapevanje, zaraščanje). Več>

Pomen jezer:

  • vodni zbiralniki (oskrba prebivalstva in industrije, hidroenergetska izraba)
  • umetna jezera so regulator vodnih tokov (nekakšna "raztezna posoda")
  • vir hrane
  • blažilni podnebni vpliv (zmanjševanje temperatuirnih nihanj)
  • turistična izraba

Onesnaževanje jezer postaja vedno večji problem. Poruši se naravno ravnovesje, izgublja se vloga jezer v pokrajini, preveč vode izrabijo za namakanje, veliki onesnaževalci so tudi neurejena kanalizacija, industrija, intenzivna kmetijska proizvodnja itd. Več >

 

 

 
PREBERI