ONESNAŽENOST BLEJSKEGA JEZERA

 
 

 

 

 

 


 

Vzroki za občutno poslabšanje kakovosti vode so slab pretok, neurejena kanalizacija ter nečiščenje odpadnih voda.

Sprva so v jezero dovajali svežo vodo iz Radovne, kasneje pa so začeli z globinsko drenažo - posebne cevi omogočajo dotok kisika na dno in mešanje vode. Lotili so se urejanja kanalizacije. Stanje se je sicer delno izboljšalo, če vedno pa je jezero preveč onesnaženo. Od leta 2015 se onesnaženost jezera povečuje.

Kanalizacija ni urejena v celoti. Intenzivna kmetijska proizvodnja v zaledju jezera preko rečnih pritokov posredno vpliva na onesnaženost jezerske vode. Od leta 2013 se je v jezeru naselila tujerodna zebrasta školjka. Ribiči krape intenzivno krmijo s krmili. Močno se je povečala populacija vodnih ptic. Povečan promet in turizem onesnažujeta posredno.