ONESNAŽENOST BLEJSKEGA JEZERA

 
 

 

 

 

 

sanacija Blejskega jezera

 


 


 

Vzroki za občutno poslabšanje kakovosti vode so slab pretok, neurejena kanalizacija ter nečiščenje odpadnih voda. Sprva so v jezero dovajali svežo vodo iz Radovne, kasneje pa so začeli z globinsko drenažo - posebne cevi omogočajo dotok kisika na dno in mešanje vode. Delno so uredili tudi kanalizacijo.

Stanje se je sicer izboljšalo, če vedno pa je jezero preveč onesnaženo. Kanalizacija ni urejena v celoti. Intenzivna kmetijska proizvodnja v zaledju jezera preko rečnih pritokov posredno vpliva na onesnaženost jezerske vode. Od leta 2013 se je v jezeru naselila tujerodna zebrasta školjka. Ribiči krape množično krmijo s krmili. Povečan promet in turizem onesnažujeta posredno.