KRČENJE ARALSKEGA JEZERA

 
 

 

 

 

 


 

Leta 1960 je bil Aralsko jezero četrto največje jezero na svetu. Zaradi pretiranega namakanja se je površina Aralskega jezera do danes zmanjšala za dve tretjini. Podnebje je bolj sušno in vetrovno, temperaturne razlike med zimo in pletjem so vse večje. V neposredni okolici jezera je nekoč zapadlo do 12 cm snega, danes redkokdaj okoli 3 cm. Poseben problem je zasoljevanje tal. Zaradi manj padavin črpajo vse več vode iz dveh največjih pritokov Amu Darje in Sir Darje in jezero se še hitreje zmanjšuje. Jezero je zaradi intenzivnega kmetijstva tudi kemijsko onesnaženo.