Iskanje zvezde Severnice


 

Najprej na nebu (približno pod kotom 45 stopinj) poiščemo Veliki voz, ki je del ozvezdja Velikega medveda. Veliki voz sestavlja 7 zvezd - 4 kot stranice in 3 kot ročaj. Če razdaljo med zvezdama zadnje stranice v isti smeri 5-krat prenesemo, pridemo do prve zvezde ročaja Malega voza - Severnice. Smer proti severu je na obzorju točno pod Severnico; za nami je jug, na naši desni je vzhod in na naši levi je zahod.

Poskusi!

 

 

 

Strani neba in GPS >