Podnebne spremembe


Klimatske spremembe so naraven proces, vendar so zaradi vse večje obremenitve planeta vedno hitrejše, pogostejše in izrazitejše... | Več > |


 

Delo v dvojicah - izdelajta plakat ali stenčas z naslovom "Podnebne spremembe"

  1. Preberita besedilo.
  2. Uredita izpiske in jih ponazorita z zanimivimi fotografijami, grafičnimi prikazi, karikaturami, članki...
  3. Dopolnita gradivo z najnovejšimi podatki, dogodki, poročili, aktualnostmi, idr.
  4. Smiselno organizirajta gradivo in priloge
  5. Izdelajta "udarni" plakat, ki ga bodo vsi občudovali...

 

Kriteriji >