PODNEBJE ali KLIMA
 
| KAZALO | NALOGE | NAVODILA | VIRI | <<<< |
 
 
 
 

 
 
1. ELEMENTI PODNEBJA

Vsako podnebje ima svoje značilnosti. Podnebni elementi so tisti vremenski pojavi v ozračju, ki jih lahko merimo: temperature, padavine, zračni tlak in premikanje zraka.


ZRAČNI TLAK

Zrak zaradi svoje teže pritiska na zemeljsko površje. Različno segret zrak je različno gost in ima različen zračni tlak. Razlika v zračnih pritiskih sproži gibanje zraka v obliki vetrov... Več >


TEMPERATURA

na Zemljinem površju je odvisna od sončnega obsevanja. Na osončenost vplivajo oddaljenost od ekvatorja, nadmorska višina, dolžina dneva in lega... Več >


PADAVINE

V ozračju je vlaga, ki se v določenih pogojih utekočini ali zmrzne in nastanejo padavine. Največ padavin pade v tropskem pasu (visoke temperature povečajo izhlapevanje), ob gorskih pregradah (v gorah je hladneje in je kondenzacija intenzivnejša) in ob obalah oceanov... Več >


 

 

 

 

 
PREBERI


Veter je premikanje zraka ... Več >


Oblaki so kondenzirana vodna para... Več >

Značilnosti podnebja (klime) prikazujemo s klimogrami. Kako ga narišemo in kako ga "preberemo"?... Več >