V zmernotoplem pasu se izmenjujejo letni časi. Celinskost podnebja narašča proti notranjosti celin, proti severu pa temperature padajo.

 


 

oceansko podnebje

Fort William (Škotska) leži na udaru morskih vlažnih vetrov

 

 


 

celinsko podnebje

v Urumqiju (Rusija) vpliva oceana ni zaznati

 


 

sredozemsko podnebje

Palermo (Italija) leži ob toplem Sredozemskem morju

 

 

 


Poišči omenjene kraje v atlasu.

Opiši značilnosti posameznih podnebij in jih razloži. Upoštevaj dejavnike podnebja. Bodi pozoren na količino in razporeditev padavin. Primerjaj in pojasni temperaturne razlike med zimo in poletjem.


 

 

Tipična britanska pokrajina s pašniki

 

 

Tajga - z iglavci porasle gozdne površine v mrzlem pasu

Vloga gozda je večplastna: regulira vlago v tleh, blaži vetrove, preprečuje erozijo tal, nudi življenjski prostor živalskim in rastlinskim vrstam, je zračni filter in proizvajalec kisika, lesne zaloge pa imajo velik gospodarski pomen v lesni, pohištveni in papirni industriji.

Tajga - največja sklenjena območja iglastih gozdov na svetu

 

Makija - tipično sredozemsko grmičasto rastje. V Sredozemlju se bohotijo še toploljubni iglavci (pinija, cedra, črni bor, cipresa), hrast plutovec, aromatične rastline (rožmarin, lovor, origano, sivka), citrusi, fige, rožičevci, granatna jabolka idr. Podnebni pogoji omogočajo pridobivanje kakovostnih vin ter zgodnje zelenjave.