Najbolj tipično je vlažno ekvatorialno podnebje.


vlažno ekvatorialno podnebje

Poišči Kisangani (Afrika) v atlasu! Ugotovi, koliko pade letnih padavin. Razloži, kako je povezan sončev zenit z jesenskim in spomladanskim viškom padavin! Pojasni potek temperatur preko leta.


 

 

Prsti so izprane in nerodovitne. Rastje je bujno. V temačnih tropskih deževnih gozdovih uspevajo kakavovec, bananovec, kavčukovec, mahagonij, eben idr. V krošnjah kraljujejo opice, ptice, pri tleh plazilci, termiti, mravlje, krokodili. Kjer dovolj svetlobe prodre do tal se razvije težko prehodna džungla...