Najbolj tipično podnebje je puščavsko. Puščava se začne tam, kjer pade manj kot 150 mm padavin letno. Ker ni vlage, ki zadržuje toploto, je podnevi zelo vroče, ponoči pa se temperatura velikokrat spusti pod ledišče. V puščavah zmernotoplega pasu se pojavljajo letni časi - zimski mraz in poletne vročine.


puščavsko podnebje

Poišči In Salah (Afrika) v atlasu! Povej,koliko pade letnih padavin? Pojasni potek srednjih mesečnih temperatur preko leta.


 

 

 

skalna puščava Gobi je največja azijska puščava

peščena puščava v Sahari

oaze (Peru) so območja namakalnega kmetovanja in turizma