Sončevi žarki padajo poševno, v času polarne noči sončevega obsevanja ni.

 


Povej, kakšen je vpadni kot sončnih žarkov v polarnem pasu. Ponovi, kaj je polarni dan /noč. Odčitaj, koliko mesecev je srednja mesečna temperatura nad lediščem? (V Celju znaša srednja januarska temperatura -1,2°C). Pojasni, kako se spreminjajo temperature. Sklepaj, zakaj v teh območjih ni veliko padavin.


 

 

 

 

 

Tundra - je tipična pokrajina mahov in lišajev v polarnem krogu in ponekod visoko v gorah. V ostri in dolgi zimi so močvirja okovana v led. V kratkem poletju se odtali samo nekaj decimetrov zgornjih plasti tal, kjer najdejo domovanje mahovi, lišaji, trava, osamljeno grmovje. V globini so tla trajno zamrznjena (permafrost).