Podnebje in vreme imata velik vpliv na naravo ter življenje in delo človeka. Na fotografijah so predstavljeni podnebni in vremenski vplivi na naš planet. Iz njih lahko sklepaš o pomenu podnebja, a tudi o njegovih uničujočih pojavih. Oglej si fotografije! Razmisli o vplivu in pomenu podnebja in vremenskih pojavov na naš planet. S pomočjo fotografij napiši kratek esej (strokovi spis, v katerem strokovne ugotovitve povežeš z lastnim razmišljanjem) z naslovom VPLIVI IN POMEN PODNEBJA NA NARAVO IN DRUŽBO. Korajža velja!