Žled na Notranjskem, 2014 - poglej posnetek (3,31 MB)

 

 

Požari v Avstraliji, 2015 - poglej posnetek (2,62 MB)

 

 

Zemeljski plazovi - poglej posnetek (3,10 MB)

 

 

Poplave v Vzhodni Sloveniji, 2014 - poglej posnetek (1,91 MB)

 

 

Suša v Sloveniji - poglej posnetek (1,80 MB)

 

 

Tornado - poglej posnetek (2,31 MB)

 

 

Toča - poglej posnetek (9,03 MB)