Ozračje-atmosfera je plast plinov (zrak), ki obkroža Zemljo in jo ohranja gravitacija. Ščiti pred UV sevanjem Sonca in preprečuje velike temperaturne razlike med dnevom in nočjo. Ker ozračje nima ostre meje in se z višino redči, ga tudi ne moremo natančno ločiti od vesolja. Pri 120 km višine vesoljska plovila ob povratkih na Zemljo že zaznajo trenje z zrakom. Kot mejo med ozračjem in vesoljem največkrat označujemo višino 100 km.


Razvoj ozračja

Pred 3,5 milijardami let je nastala trda zemeljska skorja. Sčasoma se je razvilo ozračje (atmofera). Kasneje se je vodna para utekočinila in nastali so dež in oceani. Razvile so se rastline, ki so s fotosintezo pretvarjale ogljikov dioksid v kisik. S pojavom ozonske plasti so bila živa bitja bolje zaščitena pred UV sevanjem - plast prestreže 98% škodljivega UV sevanja.

 


 

 

 

nad.v. (m)

temp. (°C)

0

15,0

111

14,3

988

8,6

1949

2,6

16180

-56,5

Nadmorska višina in temperatura zraka. Temperatura, zračni pritisk tlak in gostota zraka z višino "padajo".