| VIRI | KAZALO | <<<< |
 

 


Samostojno boš spoznaval vreme in podnebje.

 

UČNO GRADIVO

Snov je razdeljena na poglavja:

  1. Značilnosti podnebja
  2. Dejavniki podnebja
  3. Vrste podnebja
  4. Posebnosti in spremembe podnebja

V uvodu se vedno nahajajo osnovne informacije o učni temi, aktivne povezave (linki) pa te vodijo do podrobnejših pojasnil in zanimivosti. Fotografije in zemljevidi ponazarjajo učno gradivo.


TVOJE DELO

Pri vsakem poglavju:

  • Zapiši naslov učne enote in prepiši zapis učne snovi (kazalo).
  • Samostojno si dopolni zapis učne snovi (izpiski, miselni vzorec, skice idr.)
  • K zapisu priloži tudi naloge.

KAJ POMENIJO POSAMEZNI ZNAKI?

- predlagane naloge

<<<< - puščice "nazaj" na nadrejeno poglavje

- opomnik za povezave, ki jih obišči