| <<<< |
 

 

Klimogram je grafični prikaz podnebja - prikazuje količino in razporeditev temperatur in padavin po mesecih.

 

 

 

S pomočjo klimogramov opiši značilnosti podnebij v posameznih toplotnih pasovih. Pomožna vprašanja, ki te bodo vodila, so navedena pri klimogramih v učnem gradivu.