| <<<< |
   

 

Kaj je klimogram in kako ga narišemo? Natisni dokument v pdf formatu in opravi nalogo! | >>> |

 


Nauči se "prebrati" klimogram! Rdeča črta predstavlja temperature po mesecih, modri stolpci pa mesečne količine padavin. Označba za količino padavin v mm se nahaja na desni strani klimograma, za temperature v °C pa na levi strani. Reši nalogo | >>> |

 


Uporabi naučeno znanje! Odgovori na spodnja vprašanja!

  1. Razmisli, kako morje vpliva na podnebje!
  2. Sklepaj, kakšne so temperature in padavine (količina in razporeditev) ob morju in v notranjosti celin.
  3. Fort William (Škotska) je na udaru vlažnih morskih vetrov. Urumči (Urumqi - SZ Kitajske, v osrednji Aziji) je daleč sredi celine. Poišči oba kraja na zemljevidu! Primerjaj, koliko znašajo temperaturne razlike med zimo in poletjem v obeh krajih! Odčitaj in primerjaj tudi letno količino padavin! Reši nalogo | >>> |