| VIRI | <<<< |
       
 

učno gradivo - zapis

pojmi

 

1. PODNEBJE

 1. Vreme in podnebje
 2. Vplivi podnebja na naravo in na družbo

 

 

 

 • vreme, meteorologija
 • ozračje (atmosfera)
 • podnebje (klima)
 

2. ZNAČILNOSTI PODNEBJA

 1. Vetrovi - premikanje zraka (razlika v zračnem tlaku)
 2. Temperature
  • v tropskih krajih padajo sončni žarki vse leto najbolj navpično
  • srednje (povprečne) dnevne in letne temperature
  • merjenje temperatur
 3. Padavine
  • nastanek (izhlapevanje, kondenzacija)
  • merjenje padavin
 4. Klimogram

 

 

 

 • veter
 • oblaki
 • kondenzacija
 • dež, sneg
 • dežemer, termometer
 • srednja dnevna temperatura
 • klimogram

 

 

3. DEJAVNIKI PODNEBJA

 1. Vpadni kot sončnih žarkov (vpliv geografske širine in reliefa)
 2. Relief
  • klimatske pregrade (širjenje vlažnih, topliv vetrov v notranjost)
  • zrak se z višino ohlaja, temperaturni obrat
 3. Razporeditev morja in kopnega
  • kopno se hitreje segreva in ohlaja kot morje
  • iznad morja pihajo vlažni vetrovi
  • morski tokovi

 

 

 • vpadni kot sončnih žarkov
 • zenit Sonca
 • temperaturni obrat (inverzija)
 • morski tokovi, Zalivski tok
 

4. VRSTE PODNEBJA

 1. Polarna podnebja
 2. Podnebja zmernotoplega pasu (celinsko, oceansko, gorsko, sredozemsko, mrzlo)
 3. Suha podnebja
 4. Tropska podnebja (savansko, vlažno ekvatorialno)

 

 

 

 • letni časi
 • tundra
 • tajga
 • rastlinski višinski pasovi
 

5. SPREMEMBE PODNEBJA

 1. Spremembe podnebja so naravni proces
 2. Človek pospešuje globalno segrevanje
  • Učinek tople grede
 3. Vremenske ujme (poplave, suše, nevihte, vetrovi) bodo pogostejše in intenzivnejše

 

 

 

 • učinek tople grede
 • vremenska ujma