TEMPERATURNI OBRAT ali TEMPERATURNA INVERZIJA

V zimski polovici leta se ob brezvetrju v reliefnih kotanjah (kotlinah, vrtačah, uvalah, zaprtih dolinah idr.) pojavlja temperaturni obrat ali inverzija. Hladen zrak je težji in se "usede" na dno kotanj. Na dnu kotanje je hladneje kot na vrhu. Ker je to "obratno od navadnega", pojav imenujemo temperaturni obrat.

 

 

 

 

 


V brezvetrnih zaprtih kotlinah se temperaturna inverzija odraža tudi v povečanem onesnaževanju. Nastane "onesnažena megla" - smog (angl. smoke - dim in fog - megla).

smog v Pekingu nastane zaradi temperaturnega obrata, industrije, gostega prometa in več milijonov individualnih kurišč