Sončno obsevanje je največji vir toplote za Zemljo in njeno ozračje. Z zemljepisno širino se spreminja vpadni kot sončnih žarkov (desno). Pomembna je tudi oblikovanost površja in z njo lega proti soncu (spodaj).


 

sončni žarki padajo na nagnjeno površino (A) bolj navpično kot na ravno površino (B)

 

Zakaj sončnih kolektorjev ne postavljamo vodoravno?


 

 

 

 

 

 

 

vpliv geografske širine na osončenost

Srednja letna temperatura v ekvatorialnih krajih (A) znaša čez 20°C, v naših geografskih širinah (B) okoli 10°C in v polarnem krogu (C) okoli 0°C ali manj. Ista količina Sončeve energije se v polarnem krogu (C) razporedi na skoraj dvakrat večjo površino kot v tropskih območjih (A).