PODNEBJE ali KLIMA
   | KAZALO | NALOGE | NAVODILA | VIRI | <<<< |
 
 
 
 

 
 
2. DEJAVNIKI PODNEBJA

Na podnebja vplivajo različni dejavniki - relief, geografska lega, bližina morja, poraščenost tal, človek s svojo dejavnostjo idr.


VPADNI KOT SONČNIH ŽARKOV

se spreminja z oddaljevanjem od ekvatorja. Tropska območja so najbolj ogreta. Na polarna območja sončni žarki padajo poševno, v času polarne noči pa jih sploh ne osvetljujejo in ne ogrevajo. Pozimi je pri nas sonce nižje nad obzorjem in "sveti" bolj poševno... Več >


RELIEF

na podnebje vpliva z nadmorsko višino, saj se zrak z višino ohlaja. Gorske pregrade (Himalaja, Alpe, Kaninsko pogorje) preprečujejo širjenje vlažnih in toplih vetrov v notranjost celin. Pomembna pa je tudi lega - prisojna pobočja so toplejše od senčnih... Več >


RAZPOREDITEV MORJA IN KOPNEGA

Iznad morja vetrovi prinašajo vlago. Morje se segreva in ohlaja počasneje kot kopno. Nad različno segretimi deli kopnega in morja se oblikujejo območja z različnim zračnim pritiskom. Ti sprožijo nastanek vetrov... Več >


MORSKI TOKOVI

prenašajo energijo z enega konca sveta na drugega. Nastanejo zaradi stalnih vetrov, razlik v slanosti vode, gibanja Zemlje idr. Za podnebja Evrope je najpomembnješi Zalivski tok... Več >


 

 

 
PREBERI

 


Zalivski tok prenaša 300-krat več vode kot Amazonka... Več >

Zrak se z višino ohlaja. Velikokrat pa se težji hladen zrak usede na dna zaprtih kotlin in dolin. Pojavi se temperaturni obrat (inverzija)... Več >