| KAZALO | <<<< |
 

 


AVTOR

Mojmir Mosbruker, IV. osnovna šola Celje

Besedila in fotografije so povzeti iz omenjenih virov in lastnih zapiskov. Učna gradiva kot celota, izbor, oblika, vsebina prilog, strukturiranost ter didaktični principi, tehnike in metodični redosled so avtorsko delo. Gradiva so namenjena izključno v izobraževalne namene. ©


 

VIRI IN LITERATURA

 1. Atlas sveta (1993). Ljubljana: MK.
 2. Belec, B. (1977). Osnove fizične geografije, del 1. Maribor: PA.
 3. Geografija (2001). Dudenovi tematski leksikoni. Ljubljana: Učila.
 4. Kladnik, D. et al. (2005). Geografski terminološki slovar. Ljubljana: ZRC. Povzeto november 2014 na URLhttp://books.google.si/books?id=9axtAAAAMAAJprintsec=frontcover&hl=sl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0# v=onepage&q&f=false
 5. Kolenc, Otič, Vovk (1997). Sodobni svet, Učbenik GE7. Ljubljana: Modrijan.
 6. Kunaver, J. et al. (1998). Obča geografija. Učbenik za I. letnik SŠ. Ljubljana: DZS.
 7. Osnove vremena v gorskem svetu, Alpinistični priročnik AO Rašica. Povzeto novembra 2015 na URL http://alpirocnik.rasica.org/index.php/Osnove_vremena_v_gorskem_svetu
 8. Pojmi in fotografije na brskalniku Google URL https://www.google.si
 9. Senegačnik, Drobnjak, Otič (1999). Živim v Sloveniji. Ljubljana: Modrijan.
 10. Varley C., Miles L. (1993). Geografija - šolska enciklopedija. Ljubljana: TZS.
 11. Verdev, H. (2011). Raziskujem Slovenijo 9. Ljubljana: Rokus Klett.
 12. Vodušek, J. (2010). Kako z učenci spremljati vreme in klimatske spremembe v regionalnem okolju. Diplomsko delo PeF UM. Povzeto november 2014 na URL http://dkum.uni-mb.si/IzpisGradiva.php?id=15530
 13. Vrhovec, T. et al. (2006). Vreme in podnebje v gorah. Ljubljana: TZS.