PODNEBJE ali KLIMA
avtor: Mojmir Mosbruker
| KAZALO | NALOGE | NAVODILA | VIRI | <<<< |
 
 
 
 

 
 
ZNAČILNOSTI PODNEBJA

Podnebni ali klimatski elementi so merljivi meteorološki pojavi v atmosferi (tisti vremenski pojavi v ozračju, ki jih lahko merimo): zračni tlak, premikanje zraka, temperature in padavine.


ZRAČNI TLAK

Zrak zaradi svoje teže pritiska na zemeljsko površje. Različno segret zrak je različno gost in ima različen zračni tlak. Razlika v zračnih pritiskih sproži gibanje zraka v obliki vetrov... Več >


TEMPERATURA

na Zemljinem površju je odvisna od sončnega obsevanja. Na osončenost vplivajo predvsem oddaljenost od ekvatorja, dolžina sončnega dneva, lega in nadmorska višina... Več >


PADAVINE

V ozračju je vlaga, ki se v določenih pogojih utekočini ali zmrzne in nastanejo padavine. Ločimo več oblik padavin (dež, sneg, toča idr). Največ padavin pade v tropskem pasu (sončni žarki padajo bolj navpično in se poveča izhlapevanje), ob gorskih pregradah (v gorah je hladneje in je kondenzacija intenzivnejša) in ob obalah oceanov (prestrežejo vlažne morske vetrove). Padavine so pogoste tudi v zračnih frontah - na potujočih stikih toplega in hladnega zraka, kjer zaradi kondenzacije nastanejo padavine... Več >


MERJENJE IN PRIKAZOVANJE PODATKOV

Klimatske elemente merimo s posebnimi inštrumenti, na točno določen način. Izražamo jih v fizikalnih enotah (tlak - milibari/m2, veter - Beaufortova opisna lestvica, temperatura - °C, padavine - litrov/m2). Podatke prikazujemo v tabelah, grafično s klimogrami in na tematskih kartah... Več >


 

klimatski podatki po svetu

 


 

 

 

 
PREBERI


Veter je premikanje zraka ... Več >


Oblaki so kondenzirana vodna para... Več >


Najbolj pogosti padavini sta dež in sneg, poznamo pa tudi sodro, točo, roso, ivje, žled... Več >

Barometri, higrometri, anemometri, heliografi in termometri so pripomočki za merjenje vremenskih elementov...
Več >