| VIRI | <<<< |
 

 


Pomemben dejavnik podnebja je oddaljenost od morja. Celinskost narašča proti notranjosti celin, proti severu pa temperature padajo.


monsunsko podnebje v Kalkuti, današnji Kolkati (Indija)

Fort William (Škotska) leži na udaru morskih vlažnih vetrov

v Urumqiju (Rusija) vpliva oceana ni zaznati

Palermo (Italija, Sicilija) leži ob toplem Sredozemskem morju


Poišči omenjene kraje v atlasu.

Opiši značilnosti posameznih podnebij in jih razloži. Upoštevaj dejavnike podnebja. Bodi pozoren na količino in razporeditev padavin. Primerjaj in pojasni temperaturne razlike med zimoin poletjem.


 

 

 

 

tajga - vloga gozda je večplastna: regulira vlago v tleh, blaži vetrove, preprečuje erozijo tal, nudi življenjski prostor številnim živalskim in rastlinskim vrstam, je ogromen zračni filter in proizvajalec kisika, lesne zaloge pa imajo velik gospodarski pomen v lesni, pohištveni in papirni industriji.

tajga - največja sklenjena območja iglastih gozdov na svetu

makija - tipično mediteransko sekundarno grmičasto rastje Poleg nje se v Sredozemlju bohotijo še toploljubni iglavci (pinija, cedra, črni bor, cipresa), hrast plutovec, aromatične rastline (rožmarin, lovor, origano, sivka), citrusi, fige, rožičevci, granatna jabolka idr. Podnebni pogoji so zagotavljali tudi posebne vrste kakovostnih vin ter zgodnjo zelenjavo.

monsuni - poplave so v Monsunski Aziji periodični pojav