| VIRI | <<<< |
 

 


Povprečna letna temperatura je vsaj 25°C, najhladnejšega meseca pa ni nižja od 18°C. Padavine so razporejene preko celega leta in njihova letna količina dosega najmanj 1500 mm. Padavinski višek je povezan z zenitnim položajem Sonca (ITCZ). K tem podnebjem štejemo vlažno ekvatorialno in savansko podnebje...


vlažno ekvatorialno podnebje

Poišči Kisangani (Afrika) v atlasu! Ugotovi, koliko pade letnih padavin. Razloži jesenski in spomladanski višek padavin! Pojasni potek srednjih mesečnih temperatur preko leta.


 

 

Prsti so izprane in nerodovitne. V vlažnem deževnem gozdu je značilna etažnost - boj za svetlobo; v spodnji gozdni etaži uspevajo kakavovec, mango, papaja, bananovec..., v zgornji etaži pa drevesa mahagonij, balsa, eben, palisander, tik. V krošnjah kraljujejo opice, ptice, pri tleh plazilci, termiti, mravlje, krokodili...