| VIRI | <<<< |
 

 


Za njegovo opredelitev je odločilno pomanjkanje padavin (do 700 mm). Izrazita sta letno in dnevno temperaturno nihanje. Takšna podnebja so npr. stepsko in puščavsko podnebje.


puščavsko podnebje

Poišči In Salah (Afrika) v atlasu! Povej,koliko pade letnih padavin? Pojasni potek srednjih mesečnih temperatur preko leta.


 

 

skalna puščava Gobi (hamada, serir)

peščena puščava ("nasip" peska - erg v Sahari)

oaze (Peru) so območja namakalnega kmetovanja in turizma