| VIRI | <<<< |
 

 


V ta pas uvrščamo Antarktiko, priobalna območja severne Evrazije in S Amerike. Pomembnejša dejavnika podnebja sta sklenjen morski led Arktike in Antarktike ter seveda vpadni kot sončnih žarkov.

 


Povej, kakšen je vpadni kot sončnih žarkov v polarnem pasu. Ponovi, kaj je polarni dan /noč. Odčitaj, koliko mesecev je srednja mesečna temperatura nad lediščem? (V Celju znaša srednja januarska temperatura -1,2°C). Pojasni, kako se spreminjajo temperature. Sklepaj, zakaj v teh območjih ni veliko padavin.


 

 

 

 

V ostri in dolgi zimi so "poletna" močvirja okovana v led. V kratkem poletju se odtali samo nekaj decimetrov zgornjih plasti tal, kjer najdejo domovanje mahovi, lišaji, osamljeno grmovje. V globini so tla trajno zamrznjena (permafrost).