PODNEBJE ali KLIMA
avtor: Mojmir Mosbruker
| KAZALO | NALOGE | NAVODILA | VIRI |<<<< |
 
 
 
 

 
 
VRSTE PODNEBJA

Različni podnebni dejavniki ustvarjajo različne vrste podnebja.

Tropska podnebja

Povprečna letna temperatura je okoli 25°C. Letnih časov ni. Padavine so izdatne (najmanj 1500 mm) in razporejene preko celega leta. Padavinski višek je povezan z zenitnim položajem Sonca. V ta tip sodita vlažno ekvatorialno in savansko podnebje... Več >


Sušni podnebni pas

Za njegovo opredelitev je odločilno pomanjkanje padavin. Višina letnih padavin ne presega 700 mm. Takšna podnebja so npr. stepsko in puščavsko podnebje... Več >


Zmernotopli pas

V tem toplotnem pasu se izmenjujejo letni časi. Pomemben dejavnik podnebja je oddaljenost od morja. Celinskost narašča proti notranjosti celin, proti severu pa temperature padajo. V zmernotopli pas uvrščamo monsunska, oceanska in sredozemska podnebja ter v notranjosti kontinentov celinska... Več >


Mrzli subpolarni in polarni pas

V ta pas uvrščamo priobalna območja S Evrazije in S Amerike ter Antarktiko. Sončni žarki padajo poševno, onkraj polarnega kroga se pojavlja polarna noč. V polarnih puščavah je padavin malo. Letnih časov praktično ni. Zime so ostre in dolge. Poletja tako rekoč ni... Več >


 

 

 

 

 

 
PREBERI


Köppenova razvrstitev podnebnih tipov je najpogostejša....
Več >

 


V nevihtah se razbesni in združi vsa moč vremenskih elementov...Več >


Letni časi so povezani s spremembo vremena...
Več >