| VIRI | <<<< |
 

 


Pasati so del planetarnega kroženja zraka - najobsežnejšega premikanja zračnih mas, ki zaradi posebnih pogojev na Zemlji zajema cel planet. Na Zemlji so stalna območja visokega in nizkega zračnega pritiska, ki so posledica različnega segrevanja oceanov in kontinentov na svetu. Razlika v zračnem tlaku sproži stalne vetrove.

Močno segrevanje zraka nad ekvatorjem povzroča, da se nad njim zrak navpično dviga. Posledica tega je nizek zračni tlak pri tleh. V višinah se zrak razteka proti severu in jugu, kjer se na zemljepisnih širinah okoli 30 stopinj spušča. Zrak se pri tem segreva in suši. Pri tleh se tam ustvarjajo območja visokega subtropskega zračnega pritiska z vročim in suhim podnebjem (v Afriki Sahara, Kalahari). Iz teh območij se zrak usmerja proti stalnim območjem nizkega zračnega pritiska ob ekvatorju. Zaradi odklonske sile pri rotaciji se vetrovi usmerijo na S poluti v desno, na J pa v levo. Zato to niso več severni oz. južni vetrovi, pač pa severovzhodni oz. jugovzhodni pasati. Vzporedno z ITCZ se premikajo proti S in J povratniku.


pasati - suhi in topli vetrovi, ki pihajo iz območja višjega subtropskega pritiska proti stalnim območjem nizkega zračnega pritiska ob ekvtorju

 

planetarni vetrovi

Močno segrevanje zraka nad ekvatorjem sproži pasatne vetrove, ki pihajo proti stalnim območjem nizkega zračnega tlaka nad ekvatorjem. Območja se prestavljajo skladno s sončim zenitom (ITCZ). Del subtropskih zračnih mas se usmeri proti zmernotoplemu pasu v obliki zahodnih in jugozahodnih vetrov.

Na meji okoli 60 stopinj geografske širine se srečajo topli in vlažni jugozahodni vetrovi ter hladni severovzhodni iz polarnih krajev. Posledica tega stika je polarna fronta. Topli zrak se narine na hladnega in psledica je nizek zračni pritisk pri tleh.

V polarnih območjih prevaduje stalen visok zračni pritisk, kajti hladen zrak se tam spušča.