| VIRI | <<<< |
 

 


Velikokrat (predvsem v zimski polovici leta) se težji hladen zrak usede na dna zaprtih kotlin in dolin. Na pobočjih in vrhovih nad dolinami je v tem primeru topleje kot v dolini. Pojavi se temperaturni obrat (inverzija).

V brezvetrnih zaprtih kotlinah se temperaturna inverzija odraža tudi v povečanem onesnaževanju. Ob temperaturnih inverzijah so prekoračitve dopustnih koncentracij škodljivih snovi v zraku pogoste. Več trdih delcev v ozračju predstavlja več kondenzacijskih jeder - ohlajenih delcev v toplejšem okoliškem zraku, okoli katerih se kondenzira vlaga. Nastane "onesnažena megla" - smog (angl. smoke - dim in fog - megla).


temperaturna inverzija v neprevetreni dolini

območja izrazitega temperaturnega obrata v Sloveniji

 

temperaturni obrat na Zaplani

Temperaturni obrat se ne pojavlja samo v večjih kotlinah in dolinah, ampak se hladen zrak ob posebnih vremenskih pogojih "useda" na dno vseh reliefnih kotanj. Pogost je na dinarsko kraških planotah. Temperaturnim sledi tudi vegetacijski obrat.

mrazišče pod Snežnikom