| VIRI | <<<< |
 

Zmerno celinsko podnebje je značilno za večji del Slovenije. Povprečne temperat. najhladnejšega meseca so nižje od 0 °C. Na vzhodnem območju tega podnebja se pojavlja že poletni višek padavin, ki je značilen za podnebje celinske Evrope. Zime so precej hladne, poletja precej vroča.

 

 

 

 

Zmerno sredozemsko podnebje je omejeno na morski obalni pas do visokih kraških planot. Je najbolj toplo in milo podnebje v Sloveniji, saj vpliv morja blažijo zimski mraz in poletno vročino. Značilne so mile zime in največ sončnih dni v državi. Vegetacijska doba trave je za skoraj dva meseca daljša kot v osrednjem delu države. Od pravega sredozemskega podnebja se loči (bližina Alp, prehodna lega) po večji količini padavin in nižjih temperaturah.

 

 

Gorsko podnebje je značilno za alpska visokogorja, pripadajoče gorske doline in nekatere visoke dinarske planote. Je najbolj ostro podnebje v državi. Temperature so čez vse leto nižje kot drugod. To so območja z obilnimi padavinami, ki v hladni polovici leta padejo praviloma v obliki snega.