| VIRI | <<<< |
 

 


Ciklonske padavine - Hladen zrak izpodrine toplega, ki je lažji. Na stiku prihaja do kondenzacije in nastanejo padavine (npr. pri nas, ob prehodih hladne ali tople fronte).


Konvekcijske padavine – zemeljsko površje se zelo segreje in segreva zrak nad tlemi. Segret zrak se hitro dviga v ozračje in se adiabatno ohlaja. Vlaga se kondenzira in nastanjejo padavine (npr. vsakodnevni tropski nalivi ob zenitu sonca).


Orografske padavine - vetrovi prisilijo vlažen zrak, da se dvigne čez gorske pregrade. Zrak se ohlaja in nastanejo padavine (npr.vznožje Himalaje, Alp, Kaninsko pogorje idr).


 

 

 

 

 

 

adiabatno ohlajanje in segrevanje zraka

Adiabaten - označuje proces temperaturnih sprememb v zračnih gmotah, ki poteka brez sprejemanja ali oddajanja toplote iz ali v okolico. Pravimo, da se zrak adiabatno spušča in segreva, oz. adiabatno dviguje in ohlaja (adiabaten - poteka brez izmenjave toplote z okolico). Zrak je pri tleh bolj "zbit". Ko se dviguje v višine, kjer je zrak redkejši, se začne širiti. Za to porabi del toplotne energije in se začne ohlajati. Pri spuščanju pa se zračni delci stiskajo, energija se jim poveča in se tako segrejejo. Pri tem toplota ne prihaja od "zunaj".

Suh zrak se pri spuščanju na vsakih 100 m segreje za 1°C. Pri dvigovanju suhega zraka pa se ohladi za enako vrednost. Vendar pa je pri vzpenjanju vlažnega zraka vrednost manjša - ker se z nasičenostjo hladnejšega zraka presežek zračne vlage spreminja iz plinastega v tekočo obliko. Pri tem se sprošča kondenzacijska toplota. Pri spuščanju zraka pa poteka obratni proces. Pri nas se torej zrak pri dviganju ohladi za okoli 0,6°C.