| VIRI | KAZALO | <<<< |
 

 


Samostojno boš odpotoval v naše ozračje in spoznaval vreme in podnebje. Razumel boš, da podnebje ni odvisno samo od dogodkov v ozračju, ampak od medsebojnega vpliva več okoliščin. Pomembni so sestava in poraščenost tal, vlaga in zračni pritisk, bližina morja, nadmorska višina, vetrovnost, sevanje sonca, a tudi dejavnost človeka. Z množično uporabo naravnih virov in tehnologij ljudje pogosto nehote posegamo v podnebje.

 

UČNO GRADIVO

Snov je razdeljena na poglavja:

  1. Dejavniki podnebja
  2. Značilnosti (elementi) podnebja
  3. Vrste podnebja
  4. Podnebje v Sloveniji
  5. Posebnosti in skrajnosti našega podnebja

V uvodu se vedno nahajajo osnovne informacije o učni temi, aktivne povezave (linki) pa te vodijo do podrobnejših pojasnil in zanimivosti, ki so velikokrat prezahtevne za osnovno šolo, kljub temu pa omogočajo razumevanje učnega gradiva. Zato se v glavnem omeji na uvodna besedila v učnih enotah. Fotografije in zemljevidi ponazarjajo učno gradivo, velikokrat pa so nosilci osnovnih informacij.


TVOJE DELO (PRI VSAKEM POGLAVJU)

Pri vsakem poglavju:

  • Zapiši naslov učne enote in prepiši zapis učne snovi (kazalo).
  • Samostojno si dopolni zapis učne snovi (izpiski, miselni vzorec, skice idr.)
  • K zapisu priloži naloge. Nekatere naloge (terensko delo) so neizvedljive za posameznika in so samo predlagane kot skupinske ali individualne aktivnosti na naravoslovnih, tehniških in drugih dnevih.

Učno gradivo preštudiraj in si ga čim več zapomni. Ker je gradiva veliko, si zapomni samo ključne pojme v posameznih vsebinskih enotah. Za lažjo orientacijo v učni snovi si gradivo smiselno izpiši (ne prepiši). Če stvar "zaškripa", pozorno preberi učno gradivo še enkrat. Pri težjih nalogah ti je na voljo pomoč. V učnem gradivu so pomembne tudi fotografije, skice in karte, ki so priloženi. Viri učnega gradiva (besedil, podatkov, fotografij) so posebej navedeni v zavihku "viri".

Kako se učiš?


KAJ POMENIJO POSAMEZNI ZNAKI?

zanimive povezave, ki se jih splača prebrati

predlagane naloge

puščice "nazaj" <<<<


 

Korajža velja!