| VIRI | <<<< |
barometer anemometer termometer ombrometer higrometer heliograf
zračni tlak jakost vetra temperatura padavine vlaga v ozračju
trajanje sončnega obsevanja
 • mb (milibari)
 • hPa (hektopascali)
 • Beaufort
 • m/s ali km/h
 • vozli
 • stopinje C
 • stopinje F
 • mm
 • liter/m²
 • g/m³
 • %
 • h, min
normalni tlak pri 0 m n.v. = 1013 mb (1013 hPa) Beaufortova opisna lestvica - 0 do 12 vozel=0,51m/s

0°C = 32°F, 100°C = 212°F

meritve ob 7h, 14h in 21h - izračun srednje dnevne temperature*

1 mm=1 l/m² absolutna vlaga je količina, relativna vlaga pa označuje delež vlage, ki jo zrak še lahko sprejme, da bo nasičen - 100% steklena krogla zbira sončeve žarke v gorišču in na papirju s časovnimi oznakami izžiga sled
povprečni zračni tlak ob 14 h v mesecu juliju: Celje 987,1 mb, Portorož 1012,9 mb   srednja januarska temperatura: Celje -1,9°C, Portorož +4,5°C, srednja julijska: Celje 20,2°C, Portorož 23,3°C količina julijskih padavin: Celje 94,2 mm pad., Portorož 21,0 mm relativna vlaga ob 7. uri v juliju: Celje 83%, Portorož 70% trajanje sončnega obsevanja: januar Celje 48 ur, juij Portorož 116 ur; julij Celje 289 ur, julij Portorož 348 ur
izobare   izoterme izohiete izohora (enaka prostornina) izonefa (stopnja oblačnosti)

* srednjo dnevno temperaturo izračunamo po formuli (T7h + T14h + 2xT21h)/4... iz njih dobimo vrednosti srednjih mesečnih in letnih T (sr. letna T Celje: 10,5°C, Portorož 13,7°C)


 

posebna kartografija

klimogrami

 

svet - januarske in julijske temperature

padavinska karta Evrope


 

Podnebje za določen kraj grafično predstavljamo s pomočjo klimogramov. Podatki po mesecih (mesečne temperature in mesečna količina padavin) iz tabele predstavimo na grafikonu.


¸

Klimogram predstavlja sredozemsko podnebje za Palermo na Siciliji. Letno pade 747 mm padavin, največ decembra (okoli 105 mm), najmanj pa julija (okoli 5 mm). Srednje mesečne temperature se pozimi ne spustijo pod 10°C, poleti pa narastejo do 25°C. Za sredozemsko podnebje so torej značilne mile in vlažne zime ter suha in vroča poletja.

 


Kaj pa podnebje na Kredarici pod Triglavom?

 


meteorološki letopisi