| <<<< |
 

 

Nad tlemi je več kilometrov ozračja, ki na nas pritiska s svojo težo. Pritiska ne opazimo, ker je okoli nas skoraj povsod enak zračni tlak in enako pritiska na nas.

 

 

 

Poskus 1 : Zračni tlak pritiska na nas

Potrebuješ kozarec, košček pisarniškega papirja in vodo. V kozarec natoči za en do dva prsta vode. Na rob kozarca položi suh listič, ga pritisni na rob kozarca in kozarec hitro obrni. Košček papirja med tem nežno pridrži tesno na robu kozarca. Nato papir počasi izpusti. Voda ne steče iz obrnjenega kozarca.

Zrak pritiska na papir na obrnjenem kozarcu. Teža vode pritiska sicer navzdol, ampak se v kozarcu ustvari manjši tlak od zunanjega. Večji zunanji tlak zadrži težo vode in voda ne steče iz kozarca.

 

 

 

Zrak se ne segreva od zgoraj od Sonca, temveč se segreva od spodaj - od tal. Pilot v letalu, ki leti 10 km visoko  običajno pove potnikom, da je zunaj temperatura -35 °C, čeprav smo bliže Soncu.

Tla v senci zberejo (akumulirajo) manj svetlobe kot tla, ki so obsijana s soncem, zato manj sevajo, in ima zrak pri tleh nižjo temperaturo.

 

 

 

 

Poskus 2: Različne vrednosti temperature

Izmeri temperaturo

  • na sončni legi
  • v senci
  • pri tleh
  • 1.5 m visoko
  • nad različnimi podlagami

a) Merjenje temperature zraka na soncu in v senci

Ob sončnem dnevu postavite en termometer na sončno mesto, drugega pa v senco. Pri merjenju naj bosta termometra 1,5 m visoko. Ugotovi, kateri termometer pokaže višjo temperaturo in zakaj.


b) Merjenje temperature zraka 2cm in 1,5m nad tlemi

Postavite en termometer 1 cm nad tlemi, drugega pa dvignite približno 1,5 m visoko. Termometra naj bosta enaka (na istem mestu morata hkrati kazati enako temperaturo), če ne lahko seveda uporabimo en termometer s katerim izmerimo temperaturo najprej pri tleh nato pa 1,5 m visoko. Oba termometra naj bosta v senci. Po nekaj minutah primerjajte izmerjeni temperaturi!


c) Merjenje temperature zraka nad različnimi podlagami

S termometrom, ki ga držite približno 1 cm nad tlemi izmerite temperature zraka tik nad različnimi podlagami: nad travo, peskom, preorano njivo, asfaltom in vodno gladino. Meritve izvedite na mestih, ki so ves dan na soncu (ves dan v senci). Med meritvijo naredite senco nad termometrom. Zapišite izmerjene temperature.

  T sonce T senca
trava    
pesek    
njiva    
asfalt    
vodna gladina    
  1. Zakaj se temperature zraka nad različnimi, s soncem obsijanimi podlagami, razlikujejo?
  2. Zakaj pa se razlikujejo temperature zraka na soncu in v senci?

 

 

 

Med letom se spreminja višina sončne poti po nebu.

 

 

Poskus 3: V naslednjih mesecih enkrat tedensko opazuj zahajališče Sonca (točko, kjer Sonce "potone" za obzorjem). Na zahodu si na obzorju izberi določen objekt, ki ti bo služil za izhodišče. V iztegnjeni roki drži ravnilo (ali geotrikotnik) in 0 poravnaj z robom izhodiščnega objekta. Odčitaj razdaljo na geotrikotniku od roba izhodišča do enega roba sonca na obzorju. Ponavljaj meritve in zapisuj izmerjene vrednosti. Zmeraj stoj na istem mestu. Skico lahko tudi narišeš v pomanjšanem merilu. Po nekajmesečnem (ali tedenskem) opazovanju preglej zapiske. Kaj opaziš? Poskusi pojasniti podatke.

 

naravoslovje - poskusi in vaje