| <<<< |
 

 

Klimogram je grafični prikaz podnebja - prikazuje količino in razporeditev temperatur in padavin po mesecih .

 

 

Naloga 1:

Kako narišeš klimogram? |tukaj|

 

 

 

 

 

Naloga 2:

S pomočjo klimogramov opiši značilnosti podnebij v posameznih toplotnih pasovih. Pomožna vprašanja, ki te bodo vodila, so navedena pri klimogramih v učnem gradivu.