| <<<< |
 

 

Poleg letnih količin padavin in temperatur je za podnebje značilna tudi njihova razporeditev preko leta.

 

 

Naloga 1:

Nariši klimogram za Celje! |tukaj| Predlagam, da najprej prepišeš podatke o mesečnih temperaturah in padavinah v tabelo. Nato tabelo prenesi v Microsoft Excel (lahko tudi v Word). S pomočjo programa nariši smiselni klimogram. Na koncu opiši značilnosti podnebja v Celju, kot jih prikazuje klimogram.

 

 

 

Podnebje vpliva na poselitev, rastje, gospodarsko usmeritev, prometno dostopnost, počutje in življenje ljudi...

 

Naloga 2:

V učnem gradivu so navedena posamezna podnebja v Sloveniji in njihove značilnosti. Tvoja naloga je, da za vsako podnebno območje poiščeš (medmrežje, učbenik, zvezki z zapiski snovi iz nižjih razredov - večina domače naloge si že "obravnaval" v nižjih razredih pri geografiji, družbi ali biologiji):

  1. značilnosti rastja (prilagoditve, posebnosti, rastlinske vrste)
  2. sklepaš o značilnostih in posebnostih poselitve ter jih zapišeš (zgostitve prebivalstva in redka poselitev, pogoji za poselitev idr)
  3. opišeš in razložiš gospodarski pomen podnebnih pasov (možnosti kmetijstva, turistične danosti, prometna problematika, ipd.)