| <<<< |
 

 

Skrajni vremenski dogodki bodo vse pogostejši in intenzivnejši. Preprečiti jih ne moremo, lahko pa jih omilimo...

 

 

 

Naloga 1:

Napiši esej ("strokovni spis") z naslovom

PODNEBNE NARAVNE NESREČE LAHKO OMILIMO

 

Namig za domače delo:

  1. Podrobno prebereš učno gradivo in si sproti beležiš posamezne vsebinske točke (snov, prepiski, zapiski, lastne misli, vprašanja, ki se ti ob tem pojavljajo idr.)
  2. Na spletu poiščeš podatke in dodatno gradivo, ki ga boš vključil v spis; opombe si zabeležiš k vsebinskim točkam.
  3. Na spletu in v učnem gradivu poiščeš ukrepe, s katerimi preprečujemo podnebne in vremenske naravne nesreče. Zraven zabeležiš tudi konkretna navodila in predloge (npr. zapiramo vodo med umivanjem zob, pozimi prostore zračimo s kratkotrajnim odpiranjem oken na stežaj in ne s pripiranjem, idr.)
  4. Spis - esej naj vsebuje uvod (teorija, "ogrevanje" bralcev), glavni del (podatki, stanje, ukrepi za izboljšanje, predlogi idr.) in zaključek (kratek smiselni povzetek vsebine in odprta vprašanja).

Poskusi, vaja dela mojstra!