| VIRI | <<<< |
 

 


Lega proti soncu je pomemben dejavnik poselitve, gospodarske izrabe in vegetacije - gričevnato obrobje panonskega sveta in kotlin, hribovja osrednje Slovenije, predalpske ter alpske pokrajine.

Na severni polobli so prisojne (obrnjene k soncu) južne strani pobočij. Sončni žarki padajo bolj navpično na nagnjeno površje in zato sprejmejo več toplote. Severne strani (osoje) ležijo v senci in so hladnejše. Na prisojah spomladi sneg hitreje skopni. Na sončnih straneh so vinogradi, planšarije, njive in sadovnjaki, poselitev je gostejša. Tudi rastlinski višinski pasovi so odvisni od prisojne in osojne lege.


prisojno in osojno pobočje