| VIRI | <<<< |

 


Najpogosteje uporabljen sistem za razvrstitev podnebja je leta 1900 objavil Nemec Vladimir Peter Köppen. Podnebja je razdelil glede na temperaturo zraka in padavine. Köppenova razvrstitev loči naslednje podnebne tipe: tropsko deževno (A), suho (B), zmerno toplo deževno (C), mrzlo (D) in polarno podnebje (E).