| VIRI | <<<< |
       
 

učno gradivo - zapis

pojmi

 

PODNEBJE

 1. Vreme in meteorologija
 2. Podnebje in klimatologija
 3. Vplivi podnebja
  • na naravo
  • na družbo
 

 

 • vreme, meteorologija
 • ozračje (atmosfera)
 • podnebje (klima), klimatologija

 

 

DEJAVNIKI PODNEBJA

 1. Vpadni kot sončnih žarkov (vpliv geografske širine in reliefa)
 2. Relief
  • klimatske pregrade
  • zrak se z višino ohlaja, temperaturni obrat
  • lega proti soncu
 3. Razporeditev morja in kopnega
  • različno hitro segrevanje in ohlajanje - razlika v zračnem tlaku
  • iznad morja pihajo vlažni vetrovi
 4. Morski tokovi
  • nastanek
  • pomen

 

 

 • vpadni kot sončnih žarkov
 • morski tokovi, Zalivski tok
 • sončev zenit
 

ELEMENTI - ZNAČILNOSTI PODNEBJA

 1. Zračni tlak
  • veter
 2. Temperature
  • vpliv geografske širine, nadmorske višine, oblike reliefa in dolžine dneva
  • srednje dnevne, mesečne in letne, razporeditev
  • merjenje
 3. Padavine
  • nastanek (izhlapevanje, kondenzacija)
  • oblika
  • vrste padavin po nastanku
 4. Klimogram

 

 

 

 • zračni pritisk
 • veter, vetrovi (tornado, ciklon, monsun, pasat, burja, jugo, fen)
 • oblaki
 • kondenzacija
 • dež, sneg, toča, rosa, žled
 • barometer, pluviograf
 • srednja dnevna temperatura, klimogram
 • temperaturna inverzija
 

VRSTE PODNEBJA

 1. Polarna podnebja
 2. Podnebja zmernotoplega pasu (celinsko, oceansko, gorsko, sredozemsko, monsunsko)
 3. Suha podnebja
 4. Tropska podnebja (savansko, vlažno ekvatorialno)

 

 

 

 • letni časi
 • zenitalno deževje
 

PODNEBJE V SLOVENIJI

 1. Prehodna lega - mešanje podnebnih vplivov
 2. Vpliv reliefa in bližine morja
  • temperature
   • gorati svet
   • pojav temperaturnih obratov
   • lega proti soncu (prisoje, osoje)
  • padavine
   • celinskost narašča od zahoda proti vzhodu
   • občasne suše in poplave
 3. Vrste podnebja
  • zmerno celinsko (prevladuje)
  • zmerno sredozemsko
  • gorsko (alpsko)
 4. Skrajnosti našega podnebja (Tmax. 40,7°C, Tmin -49,1°C, max. 4605 mm padavin, najdebelejša snežna odeja: 7m, hitrost vetra max: 240 km/h, najdebelejša toča: obseg 27 cm)

 

 

 

 • poplava, suša
 • celinskost podnebja
 • prisoje, osoje
 • temperaturni obrat in mrazišča
 • smog
 

POSEBNOSTI PODNEBJA

 1. Spremembe podnebja so naravni proces
 2. Človek pospešuje globalno segrevanje
  • Učinek tople grede
 3. Ekstremni vremenski dogodki (poplave, suše, nevihte, vetrovi) bodo pogostejši in intenzivnejši

 

 

 

 • ledena doba
 • učinek tople grede
 • vremenski ekstrem, nevihta